Reddingsbrigade Nederweert

Elke zwemmer een Reddend zwemmer

502-min.jpg

Klachtenprocedure

Indien u onverhoopt klachten heeft over activiteiten of leden van ReddingsBrigade Nederweert bespreek dit dan eerst met de betrokken vrijwilligers. Zo kunnen we gezamenlijk kijken of er een oplossing is. Kom je er niet aan uit dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur. De klacht kunt u schriftelijk doorgeven aan ons postadres of via ons e-mailadres. De voorzitter houdt u op de hoogte van de verdere afhandeling. Daarnaast kent ook Reddingsbrigades Nederland een klachtenprocedure die kan worden opgevraagd via het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland. Het bestuur laat je zo spoedig mogelijk minimaal binnen 2 weken hoe ze je klacht gaan behandelen of vragen om meer inhoud van jouw klacht. Meestal kan met een gesprek de klacht afgehandeld worden. Lukt dit niet dan wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering je klacht behandelt en het besluit toegelicht.